၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔ နံနက္(၇:၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္

November 8, 2017 Myit Ter 0

မဂၤလာနံနက္ခင္းပါ ေန႔စဥ္မိုးေလဝသသတင္း (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔ နံနက္(၇:၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အ‌ေျခအေန။ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္း တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာေနၿပီး၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ က်န္ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္မွ တိမ္ထူထပ္ေနပါသည္။ ထူးျခားသည့္အေျခအေန။ ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၀၆:၃၀)နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်န္ဖုန္း(Chumphon)ၿမိဳ႕အနီးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ […]

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၅)ရက္ေန႔ နံနက္(၇:၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား

November 5, 2017 Myit Ter 0

ေန႔စဥ္မိုးေလဝသသတင္း (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၅)ရက္ေန႔ နံနက္(၇:၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အ‌ေျခအေန။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတြင္ တိမ္ထူထပ္ေနၿပီး၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနပါသည္။ ယေန႔ညေနထိခန္႔မွန္းခ်က္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာကြက္က်ား မိုးထစ္ခ်ဳန္း ႐ြာႏိုင္ပါသည္။ ႐ြာရန္ရာႏႈန္း(၆၀) ျဖစ္ပါသည္။ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ […]

၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၃)ရက္ေန႔ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား

November 3, 2017 Myit Ter 0

မဂၤလာပါ ေန႔စဥ္မိုးေလဝသသတင္း (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၃)ရက္ေန႔ နံနက္(၇:၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အ‌ေျခအေန။ ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၀၆:၃၀)နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ယမန္ေန႔က ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္အေနာက္ေတာင္ပိုင္း တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိ အားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္မွ တိမ္ ထူထပ္ေနပါသည္။ […]

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂)ရက္ေန႔ နံနက္(၇:၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား

November 2, 2017 Myit Ter 0

ဂၤလာနံနက္ခင္းပါ ေန႔စဥ္မိုးေလဝသသတင္း (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂)ရက္ေန႔ နံနက္(၇:၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အ‌ေျခအေန။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနၿပီး၊ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္မွ တိမ္ထူထပ္ေနပါသည္။ ထူးျခားသည့္အေျခအေန။ ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၀၆:၃၀)နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ေတာင္ တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းငယ္သည္ […]

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ (၁)ရက္ေန႔ နံနက္(၇:၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား

November 1, 2017 Myit Ter 0

ေန႔စဥ္မိုးေလဝသသတင္း (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ (၁)ရက္ေန႔ နံနက္(၇:၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အ‌ေျခအေန။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနပါသည္။ ထူးျခားသည့္အေျခအေန။ ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၀၆:၃၀)နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းငယ္သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ကန္သို (Can Tho) ၿမိဳ႕၏ ေတာင္-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ […]

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၃၁)ရက္ေန႔ နံနက္(၇:၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား

October 31, 2017 Myit Ter 0

  မဂၤလာပါ ေန႔စဥ္မိုးေလဝသသတင္း (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၃၁)ရက္ေန႔ နံနက္(၇:၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အ‌ေျခအေန။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ ေအာ္တို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္မွ တိမ္ထူထပ္ေနပါသည္။ ယေန႔ညေနထိခန္႔မွန္းခ်က္။ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း)၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းမည္။ ေနျပည္ေတာ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ […]

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔ နံနက္(၇:၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား

October 30, 2017 Myit Ter 0

မဂၤလာနံနက္ခင္းပါ ေန႔စဥ္မိုးေလဝသသတင္း (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔ နံနက္(၇:၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အ‌ေျခအေန။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ တိမ္အနည္းငယ္မွ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေန ပါသည္။ ယေန႔ညေနထိခန္႔မွန္းခ်က္။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္း မည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ […]

ေနာက္၂ရက္အတြင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းအထက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ မိုးရြာႏိုင္

October 28, 2017 Myit Ter 0

  ရန္ကုန္၊ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ေနာက္(၂)ရက္အတြက္ခန္႔မွန္းခ်က္မွာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ မိုး႐ြာႏိုင္ေၾကာင္း ယေန႔ည ၇နာရီအခ်ိန္ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ေန႔စဥ္မိုးေလဝသသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အ‌ေျခအေန။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္ လယ္ေအာ္တို႔တြင္ တိမ္အနည္းငယ္မွ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္း ေနပါသည္။ မနက္ျဖန္မြန္းတည့္ခ်ိန္ထိခန္႔မွန္းခ်က္။ […]

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၂၇)ရက္ေန႔ ည(၇ဘဂၤ:၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္

October 28, 2017 Myit Ter 0

မဂၤလာပါ ေန႔စဥ္မိုးေလဝသသတင္း (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၂၇)ရက္ေန႔ ည(၇ဘဂၤ:၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္) လားပင္လယ္ေအာ္အ‌ေျခအေန။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာေနၿပီး၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနပါသည္။ မနက္ျဖန္မြန္းတည့္ခ်ိန္ထိခန္႔မွန္းခ်က္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ တိမ္ အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းမည္။ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ […]

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၂၅)ရက္ေန႔ နံနက္ (၇:၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္)

October 25, 2017 Myit Ter 0

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၂၅)ရက္ေန႔ နံနက္ (၇:၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အ‌ေျခအေန။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္း တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာေနၿပီး၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ က်န္ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနပါသည္။ ယေန႔ညေနထိခန္႔မွန္းခ်က္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာကြက္က်ား၊ ေနျပည္ေတာ္၊ […]