ရွက္တတ္ရင္ ဒီစာကို လံုး၀ မဖတ္လုိက္ပါနဲ႔..။ မရွက္တတ္မွ ပံုကိုႏွိပ္ၿပီး စာကို ဆက္ဖတ္ပါ

March 13, 2018 Myit Ter 0

အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကFacebook ဆိုတာကို ထြင္ေပးလိုက္တယ္ဖုန္းဆိုတာကို ထြင္ေပးလိုက္တယ္… ဒါေပမဲ့ သူတို႔ဆီမွာ ဒီေန႔အထိ စာအုပ္ဆိုင္ေတြ ရာင္းေကာင္းတုန္းပဲ .. စာအုပ္စာေပကို ဖတ္ေကာင္းတုန္းပဲ …. စာအုပ္တိုက္ေတြ အလုပ္ျဖစ္တုန္းပဲ … စာေရးဆရာေတြ အာင္ျမင္တုန္းပဲ… ကိုယ္ေတြဆီမွာေတာ့ စာအုပ္ဆိုင္ဆိုတာ အၿငိမ္းစားနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားေလာက္လာၾကတယ္ ။ စာၾကည့္တိုက္ဆိုတာ သရဲေျခာက္မွာေတာင္ေၾကာက္ရတယ္ […]